Operace kolene u psa

Na naší klinice provádíme operace kolene jž cca 10 let. Po dobu tohoto desetiletí dochází k pozitivnímu vývoji v oblasti chirurgie malých zvířat.
Někteří z vás, kteří budou tyto řádky číst, se jistě podiví, proč se nepoužijí při řešení ruptury předního zkříženého vazu/ligamentum craiale cruciatum ­ dále již jen LCC/ například ortézy.


Vzhledem k dynamičnosti tohoto onemocnění, se téměř výhradně, upřednostňuje chirurgické řešení.
Doposud jsme používali chirugickou metodu označovanou jako arthrotomickou extraartikulární fixaci kolenního kloubu /mimokloubní/, kdy zprvu k fixaci byl používán tkaný materiál, ale po výskytu některých vleklých mikrobiálních problémů, jsme od tohoto postupu brzy ustoupili, podobně jako
jiní kolegové.


Dlouhou dobu jsme výhradně /a úspěšně/ výhradně používali metodu, kde se silon podvlékal pod Fabellu a dvěma otvory v lýtkové kosti se provlékal. Silon se zafixuje vždy pomocí krimpovacích kleští /jakýsi svorkovač/. Tuto metodu používáme dodnes u pacientů lehčích než je 20 kg.
Nejnovější a nejmodernější metoudou je transpozice tuberositas tibiae /TTA/ metoda, kdy pod odfrézovanou část kristy lýtkové kosti vkládáme titanový implantát /klícku/, který pak fixujeme dlahou ze stejného materiálu.


Jaký je faktický rozdíl mezi dvěma výše zmíněnými metodami? Zásadní. U TTA metoty je rekonvalescence snížena na minimum, to je cca 2 týdny oproti předcházejícím 3 měsícům u extrakapsulární metody.
U obou metod je nesmírně důležitá komunikace mezi operatérem a klientem /majitel pacienta/, protože při použití stejných postupů řešení ruptury LCC může dojít k nespolupráci s majitelem, který sejme ochranný límec proti automutilaci a neštěstí je na světě.
Další výhodou TTAmetoje je výrazně nižší čas rehabilitace, která navíc není ani tak náročná na vybavení!! Naši klienti si mohou při vstupním pohovoru metodu, kterou se bude koleno jejich pejska provádět, vybrat.
Doporučujeme ale metodu TTA.

MVDr.Petr Falta KVL 2547
fota z operace kolene leonbergera /75 kg/, spolupracující majitel

...naopak nespolupracující majitel. /howard/ , dehyscentní rána 14 dní po operaci/rozlízaná/,
proces se hojil s dlouhodobou hospitalisací u nás na klinice