VA Dvůr Králové nad Labem

Vážení klienti naší ambulance ve Dvoře Králové nad Labem, dovoluji si Vás touto cestou upozornit na fakt, že pro Vás-obyvatele Dvora Králové nad Labem zajišťujeme BEZPLATNOU aplikaci mikročipů, čímž splníte obecně závaznou povinnost, kterou vám uložil Městský úřad DK.

Co této události předcházelo. Spousta jednání a dohadování, ale také výběrové řízení, které moje firma vyhrála (dle tvrzení MVDr. Rapáče zastupitele ve Dvoře Králové). Ale zřejmě se něco (pro mě nepochopitelného) odehrálo, a toto výběrové řízení bylo zrušeno. A tak ve druhém výběrovém řízení (na smluvní vet.ordinaci) už nakonec zvítězil pan Kolega Rapáč. I přes všechny tyto skutečnosti Vám, naši věrní klienti, v naší ordinaci trvalé označení Vašeho psa zajistíme BEZPLATNĚ resp. na náklady vašeho Města DK.

Nové vybavení ordinace

Diagnostický ultrazvuk (sono)

inhalační narkozu a monitor vitálních funkcí