Oznámení chovu tří a více fen starších 12 měsíců

16. 1. 2020

Oznámení ke stažení (.docx)

 

Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 3 a více (§4 odst. 3 z. č. 166/1999 Sb.).

Chovatel je dále povinen oznámit snížení počtu chovaných dospělých fen pod 3 nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala (§4 odst. 4 z. č. 166/1999 Sb.).

Za chovatele tvořící společnou domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich (§4 odst. 5 z. č. 166/1999 Sb.).

Tato povinnost se nevztahuje na útulky pro toulavá a opuštěná zvířata; hotely / penziony pro zvířata; chovatele podnikající v chovu psů na základě živnostenského oprávnění; ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou a obecní policii; chovatele vodicích psů nebo asistenčních psů (§4 odst. 6 z. č. 166/1999 Sb.).