20. výročí založení kliniky

6. 1. 2016

Vážení klienti, příznivci veterinární kliniky FANA,

dovolte nám, abychom vám připomněli, že dne 6. ledna 2016 uplyne právě dvacet let od slavnostního otevření naší kliniky. Za tuto dobu jsme neusnuli na vavřínech, ale i my i naši zaměstnanci se neustále v oboru zdokonalujeme, ať na poli odborném, tak v oblasti technického vybavení kliniky a odborných dovednostech. A právě v uplynulých dvaceti létech se mnohé událo - jako například, že tento náš klenot byl vytržen ze „spárů“ patnáctileté hypotéky, nebo že v průběhu těchto let se vyvinulo pracoviště vyhledávané majiteli zvířat napříč jednotlivými živočišnými druhy včetně petzvířat, zoozvířat /několikaleté působení v ZOO DK/ ale i v oblasti koní či zvířat hospodářských.

Ani nám, pracovníkům naší kliniky, se nevyhnula nutnost specializace. Za zmínku stojí specializace v oblasti malých přežvýkavců, dále chirurgie skeletu a operace páteře malých zvířat, v neposlední řadě se zlepšující péče o hospitalisované pacienty, v nově zrekonstruovaných prostorách kliniky, ale především progres na poli hematologické a biochemické diagnostiky, a tím i objektivizací diagnostiky onemocnění. Velký kus cesty jsme jako pracovníci kliniky též urazili v oblasti mediální, ať v Českém rozhlase, České televizi, nebo i jako mluvčí ČAVLMZ /Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat/.

Nemůžeme však zapomenout ani na velký zástup lidí , kteří nás po celou dobu podporovali a bezmezně nám věřili a zastávali se nás. Za to jim patří dík.
Do příštích let bychom si přáli aby zájem o naši práci neutuchal a i nadále k nám klienti nacházeli cestu se svými zvířecími přáteli.

FANA­VK dne 5. 1. 2016
Renata a Petr
Faltovi